English

Centre for Media and Dialogue (CMD) is a non-governmental organization based and registered in the Netherlands CMD works with the Media by providing platform for a peaceful di- alogue for visionary leaders to enhance the political capacity that can steer nations to greater Stability and prosperity

 

Dutch: 

wie zijn wij ? 

Centrum voor Media en Dialoog (CMD) is een in Nederland gevestigde en geregistreerde  niet-gouvernementele stichting .  CMD werkt samen met de media door een platform te bieden voor een vreedzame dialoog voor visionaire leiders om de politieke capaciteit te vergroten die landen naar meer stabiliteit en voorspoed